Solidność, elastyczność obsługi i profesjonalizm serwisu frezarek

Oferta

Oferta firmy SERWIS FREZAREK:

  • diagnostyka i naprawa awarii frezarek 3 i 5 osiowych

Diagnozujemy i naprawiamy układy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne frezarek 3 i 5 osiowych.

  • sprawdzenie i przywracanie poprawnej kinematyki frezarek 3 i 5 osiowych

Podstawowym wymogiem dla osiągania wysokiej dokładności obróbki jest poprawna kinematyka. Prostopadłości i równoległości osi obrabiarek są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w obróbce. Sprawdzenie geometrii pozwala nam ocenić, jak przywrócić poprawną kinematykę frezarki. Prostopadłości i równoległości osi obrabiarek są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w obróbce.

  • diagnostyka i rozwiązywanie problemów softwarowych sterowania Heidenhain

Aby wyeliminować niektóre z problemów, mamy możliwość ingerencji w NC lub w PLC obrabiarki.

  • sprawdzenie i regulacja pracy 5 osiowej frezarek

Obróbka 5 osiowa wymaga systematycznej kontroli poprawności pozycjonowania osi po obrotach układu współrzędnych. Wykonujemy to na maszynach z cyklami DMG – QuickSet, Heidenhain – KinematOpt, na frezarkach bez tych cykli oraz frezarkach bez sond pomiarowych.

  • przeglądy okresowe frezarek

Wykonywane przez nas przeglądy pozwolą uniknąć awarii oraz dodatkowo przedłużą żywotność Państwa obrabiarki.

  • szkolenia operatorskie

Realizujemy szkolenia operatorskie wszystkich poziomów dla sterowań Heidenhain, Siemens, MillPlus.